Киевский словарь
Политическая жизнь Киева
Празднование 20-летия Независимости Украины в Киеве 1

Блокирование бульвара Тараса Шевченко у Владимирского собора

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

Блокирование бульвара Шевченко привело к тому, что даже скорая помощь не смогла проехать для оказания экстренной помощи (бригаде пришлось тащить на себе медоборудование сквозь кордон милиции)

Блокирование прохода на Крещатик (бул. Шевченко, ул. Терещенковская)

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

проход на Крещатик блокирован кордоном милиции, железными шитами и ОМОНом. Проход открыт только на ширину одного человека и в любой момент может быть перекрыт всего одним ОМОНовцем

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

Блокирование ул. Толстого Блокирование ул. Владимирской у памятнике основателя государства Михаила Грушевского

Блокирование ул. Владимирской

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

мирная праздничная демонстрация украинцев пришедших отпраздновать 20-летие своего государства была грубо остановлена на Владимирской улице (даже вопреки разрешению киевского суда) - праздник был испорчен ... Демонстранты по одиночке и группами направились на Майдан....

народное гуляние на Крещатике 24 августа 2011г.

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

проскользнув мимо коронов ОМОНа, припрятав символику и национальные прапоры, демонстранты достигли Крещатика - главной улицы страны где "януковичи" распорядились расставить столы для настольного тенисса ( наверное, чтобы не "гуляли бестолку" по улице)

Впервые в истории Украины за 20 лет независимости - Крещатик был блокирован ОМОНом для свободного гуляния мирных граждан Украины

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

<

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

блокированный для свободного прохода Крещатик

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

20 лет независимой Украине

Только самые настойчивые смогли дойти до Майдана Независимости чтобы в паузах между бравурными маршами прокричать "ГАНЬБА"
1 Конституція України:
Стаття 39. Громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування. { Офіційне тлумачення положення частини першої статті 39 див. в Рішенні Конституційного Суду N 4-рп/2001 від 19.04.2001 } Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.


Рішенні Конституційного Суду N 4-рп/2001 від 19.04.2001:
1. Положення частини першої статті 39 Конституції України щодо завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій в аспекті конституційного подання треба розуміти так, що організатори таких мирних зібрань мають сповістити зазначені органи про проведення цих заходів заздалегідь, тобто у прийнятні строки, що передують даті їх проведення. Ці строки не повинні обмежувати передбачене статтею 39 Конституції України право громадян, а мають служити його гарантією і водночас надавати можливість відповідним органам виконавчої влади чи органам місцевого самоврядування вжити заходів щодо безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингів, походів і демонстрацій, забезпечення громадського порядку, прав і свобод інших людей. Визначення конкретних строків завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо є предметом законодавчого регулювання.
  Copyright © Gennadiy Moysenko 2011
Hosted by uCoz